• Προσωπικά Στοιχεία/Personal Info

 • Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με κεφαλαία / All fields marked with (*) are mandatory, please type with capital letters
 • Στοιχεία Επικοινωνίας / Contact Info

 • Αθλητικά Στοιχεία / Sport Info

 • Σχόλια / Comments

 • Επίδοση / Performance

 • Είναι προεπιλεγμένο ανάλογα με τον αγώνα που έχετε επιλέξει / It is preselected according to the race you have selected
 • Ενημερώσεις / Newsletters

 • Επιθυμώ να λαμβάνω νέα και ενημερώσεις από τους διοργανωτές σχετικά με τις δραστηριότητες και τα νέα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) καθώς και για τα μελλοντικά αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα εντός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με δωρεά του ΙΣΝ / I wish to subscribe to newsletters from the organizers regarding news of Stavros Niarchos Foundation (SNF) as well as regarding future athletic and cultural events at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC), donation by SNF
 • Όροι συμμετοχής / Terms and Conditions

 • πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους συμμετοχής / To read terms and conditions click here

  Η παραλαβή του αγωνιστικού πακέτου και η επιβεβαίωση συμμετοχής στον αγώνα δρόμου για τους ανηλίκους θα γίνει μόνο με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης κηδεμόνα/γονέα, η οποία θα υπογραφεί από τον κηδεμόνα του ανηλίκου στο Περίπτερο της διοργάνωσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Δευτέρα 18.6 μέχρι και Παρασκευή 22.6). Παρακαλούμε όπως την τυπώσετε, μελετήσετε και προσκομίσετε μαζί σας κατά την παραλαβή του αγωνιστικού πακέτου. Στον αγώνα των 6χλμ. επιτρέπεται η συμμετοχή σε ανηλίκους άνω των δώδεκα (12) ετών με τη συνοδεία κηδεμόνα/γονέα τους, ενώ στον αγώνα των 10χλμ. επιτρέπεται η συμμετοχή σε ανηλίκους μόνο άνω των δεκαπέντε (15) ετών, με τη συνοδεία του κηδεμόνα/γονέα τους.
  Parents/guardians for all participants under the age of 18 must complete and return in person the Consent Form at the Events Pavilion in the front area of the Panathenaic Stadium (Monday 18.6 until Friday 22.6), with their IDs/passport in hand, in order to receive their child’s race number and package. At the 6km race, children over twelve (12) years old are allowed to participate with their guardian/parent, while at the 10km race, children over fifteen (15) years old are allowed to participate along with their guardian/parent.